Vertrouwenspersoon

In het kader van sociale veiligheid wil Fit Zeist het voor al haar sporters makkelijker maken om grensoverschrijdend gedrag te bespreken.
Daarom heeft het bestuur twee Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aangesteld.
Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat, als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.

Onze VCP is Helga Vuur. Zij stelt zich hieronder aan jullie voor:

“Al heel wat jaren ben ik, Helga Vuur, actief lid binnen de survival vereniging en aangesteld als Vertrouwenscontactpersoon.
Ik denk dat ik als Vertrouwenscontactpersoon een laagdrempelig aanspreekpunt ben binnen de vereniging. Daarom heb ik mij voor deze functie beschikbaar gesteld.
Ervaar je een onveilige situatie, of wil je in vertrouwen iets kwijt, dan kan je altijd bij mij terecht.
Op zondag ben ik vaak bij de training aanwezig en anders kan je mij bereiken via vertrouwenspersoon@av-fit.nl.

PS. zo herken je me – links onderaan deze ONK – MSR wedstrijd in Leeuwarden 2018