Hieronder vind je de volgende informatie:


Trainingslocatie
Survivalgroep Fit-Zeist
Badmeester Schenkpad 12
3705 GK Zeist (Bij de atletiekbaan en naast het zwembad van Zeist)
Vind ons ook via Google Maps


Lidmaatschap SGFZ – senioren
Om je in te schrijven als senior survival-lid, start hier.
NB. Na de registratie ontvang je via de e-mail een bijlage met aanvullende informatie over het lidmaatschap qua opbouw van kosten, trainingsmomenten en andere zaken. Je kunt het ook hier downloaden.

Lidmaatschap SGFZ – junior
Voor junioren is er momenteel sprake van een wachtlijst. Vragen hierover verlopen uitsluitend via ons contactformulier ter attentie van junioren wachtlijst.

Lidmaatschap SBN
Het lidmaatschap van SBN (Survival Bond Nederland) stellen wij aan onze leden verplicht.
Je bent hiermee aangesloten bij vereniging die haar trainingen onder auspicien van de SBN verzorgt én gerechtigd is officieel georganiseerd SBN wedstrijd te verzorgen (zoals wij dit elk jaar in Maart doen 😀).
Meer informatie over de SBN vind je op hun website. Je kunt via deze link lidmaatschap afsluiten.
LET OP: De SBN kosten zijn niet in onze SGFZ contributie inbegrepen.

Lidmaatschap Atletiekunie
Omdat wij zijn aangesloten bij AV-Fit, wordt elk lid van ons automatisch ook lid van de Atletiekunie.


Contributie SGFZ
De contributie bedraagt EUR 180,00 voor een heel jaar. Daarin zit het jaarlijkse bedrag voor lidmaatschap van de Atletiekunie inbegrepen (circa 15,- tot 20,-)
Het lidmaatschapsbedrag van onze survivalgroep wordt via een automatische incasso ieder half jaar van je rekening afgeschreven.
Er is daarmee géén sprake van maandelijkse contributie.

Besteding contributie SGFZ
Dit wordt besteed aan:
– bijdrage huur clubhuis
– bijdrage huur gebruik atletiekbaan
– aanschaf- en onderhoudskosten materiaal
– trainers-, bestuurs- en commissiekosten
– ledenadministratie
– beheer van onze website
– verenigingslidmaatschap van de SBN
– kosten voor de diverse activiteiten
– aanschaf clubkleding (periodieke bestelling of rechtstreeks via webshop)

Wijzigen
Informatie over het wijziging of het opzeggen van het SGFZ lidmaatschap, doorgegeven aan onze secretaris Henk-Jan Schuver.
Wanneer je je SGFZ lidmaatschap opzegt, eindigt ook je Atletiekunie lidmaatschap.
LET OP: Dit dien je vóór 1 november af te melden, zo niet dan wordt dit alsnog voor het aaanstaande jaar doorbelast.
OPM: Je lidmaatschap SBN dien jezelf op te zeggen. Zie daarvoor je Survivalbond profiel

Wil je nog informatie die je niet kunt vinden op onze website?
Neem dan even contact op via ons contactformulier.

Laatst bijgewerkt: 11-11-2023