Onze survivalgroep is een georganiseerde trainingsgroep! Dit betekent dat er een bestuur is en dat er erkende trainers zijn.
Dit wordt op deze pagina nader toegelicht.


Bestuur
Ons bestuur is verantwoordelijk voor de koers van de trainingsgroep. Zij neemt beslissingen over ontwikkelingen, activiteiten, sponsoring, contributie, etc.
Hierbij wordt natuurlijk altijd samengewerkt met de diverse vrijwilligers en de trainers.
De bestuursleden zijn allen lid van de vereniging en hebben veel ervaring met de survivalsport.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vertegenwoordiger voor de jeugd.

Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het bewaken van de koers en ontwikkeling van onze trainingsgroep.
Onze voorzitter is Vincent de Graaf. Vincent is te bereiken via contactformulier en 06-46352794.

Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de officiële stukken (zoals statuten, vergaderverslagen en -agenda’s) en onze ledenadministratie.
Ook is hij direct aanspreekpunt voor de SurvivalBond Nederland.
Onze secretaris is Henk Jan. Henk-Jan is te bereiken via contactformulier en 06-15661773.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van onze trainingsgroep.
Onze penningmeester is Rene Feil. Rene is te bereiken via ons contactformulier.


Trainers
Onze vereniging heeft eigen trainers en training schema’s.
Dit wordt gecoördineerd door de onderstaande hoofdtrainers – maar zeker niet alleen. Zo’n 20 in totaal – veelal ingezet als jeugdtrainer.

Ries de Jongh
Voor de wedstrijdjeugd training op dinsdagavond, worden deze verzorgd door Ries. Tezamen met benodigde jeugdtrainers.


Peter Pentenga

Voor de volwassenen training op dinsdagavond is Peter de vaste hoofdtrainer. Waar nodig neemt Vincent deze over.

Meer informatie over training is te lezen op Info & Trainingen.


Wedstrijdtrainingen
Voor senioren wordt er op zowel de dinsdag- als donderdagavonden wedstrijdtrainingen verzorgd. Dit vindt plaats onder uitvoering van Alex Blankenstijn.
Het betreft hetzelfde tijdstip als de reguliere trainingsavonden, maar dan ingezet op “poco poco” verhoogd wedstrijdniveau en passend bij de aankomende SBN wedstrijd.
Bij interesse – aanmelden bij Alex.

Voor de junioren/jeugd worden wedstrijdtrainingen verzorgd op dinsdagavond en op zondagochtend. Meer hierover te lezen op Info & Trainingen en Jeugd & Commissies.

Laatst bijgewerkt: 22-10-2023