BESTUUR & VRIJWILLIGERS

Onze survivalgroep is een georganiseerde trainingsgroep!
Dit betekend een bestuur, jeugd, erkende trainers en commissies. Deze worden hieronder toegelicht.


Bestuur
Ons bestuur is verantwoordelijk voor de koers van de trainingsgroep. Zij neemt beslissingen over ontwikkelingen, activiteiten, sponsoring, contributie, etc. Hierbij wordt natuurlijk altijd samengewerkt met de diverse commissies en de trainers.
De bestuursleden zijn allen lid van de vereniging en hebben veel ervaring met de survivalsport.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vertegenwoordiger voor de jeugd.

Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het bewaken van de koers en ontwikkeling van onze trainingsgroep.
Onze voorzitter is Vincent de Graaf. Vincent is te bereiken via contactformulier en 06-46352794.

 

 

 

 

 Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de officiele stukken (zoals statuten, vergaderverslagen en -agenda’s) en onze ledenadministratie.
Ook is hij direct aanspreekpunt voor de SurvivalBond Nederland.
Onze secretaris is Henk-Jan Schuver. Henk-Jan is te bereiken via contactformulier en 06-2299 8718.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiele gezondheid van onze trainingsgroep.
Hij beheert onze kas en bewaakt onze uitgaven.
Onze penningmeester is Rene Feil. Rene is te bereiken via contactformulier en en 030-6995141.


Jeugdcommissie
Voor de jeugd is er een jeugdcommissie.
Leden zijn Ries de Jongh (hoofdtrainer), Henk-Jan Schuver, Hayke Everwijn (contact persoon ouders) en Paul Mandigers (coordinator aanmeldingen / wachtlijst).
Voor aanmeldingen neem dan contact op met Paul Mandigers. Paul is te bereiken via het contactformulier.

Kinderen kunnen al starten vanaf de leeftijd van 8 jaar. Alle zaken die onze jeugd aangaan, valt onder de verantwoordelijkheid van onze jeugdcommissie.
Less hierover meer op de pagina Junioren.


Trainers
Onze hoofdtrainer voor de volwassenen is Peter Pentenga.
Hij is al vanaf het begin onze trainer. Ook is hij de creatief bedenker van onze trainingsschema’s.
Mocht Peter afwezig zijn, dan neemt Vincent de rol van trainer over.

 

 

 

 

 

 

Onze trainer speciaal voor onze jeugd, is Ries de Jongh.
Ries wordt ondersteund door een grote groep van enthousiaste trainers.

 

 

 

 

 

 

Commissies
Zonder de hulp van enkele enthousiaste leden, is het moeilijker om de leden in hun wensen tegemoet te komen. Daarom hebben wij een aantal commissies met specifieke aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden.

Activiteitencommissie
Om onze leden enthousiast te houden, bieden wij hun diverse – door ons zelf georganiseerde – activiteiten waar zij aan kunnen deelnemen. Hiervoor is geen vast programma, dus elk jaar is het aanbod weer anders.

Onze leden van de activiteitencommissie zijn:
– Alex Blankesteijn
– Niels Koning
– Guido de Jong

Materiaalcommissie
Onze hindernissen moeten worden onderhouden. Hiervoor is primair onze materiaalcommissie voor verantwoordelijk.
Zij houden het door de survivalbond verplichte logboek bij, zorgen voor het onderhoud, zorgen voor nieuwe hindernissen, en kopen materiaal in.

Onze leden van de materiaalcommissie zijn:
– Ries de Jongh
– Michiel Lexmond


Communicatie
Om onze leden te voorzien van allerlei nieuws over onze survivalgroep, hebben wij onder meer een nieuwsbrief.
Abonneren via deze nieuwsbrief link.
Onze website wordt onderhouden waar nodig. Deze wordt beheert door Rogier Thomas en is te bereiken via contactformulier.

Laatst bijgewerkt: 05-07-2020