Onze survivalgroep is een georganiseerde trainingsgroep! Het betekend een bestuur, jeugd, erkende trainers en commissies.
Dit wordt op deze pagina nader toegelicht.

Bestuur

Ons bestuur is verantwoordelijk voor de koers van de trainingsgroep. Zij neemt beslissingen over ontwikkelingen, activiteiten, sponsoring, contributie, etc. Hierbij wordt natuurlijk altijd samengewerkt met de diverse commissies en de trainers.
De bestuursleden zijn allen lid van de vereniging en hebben veel ervaring met de survivalsport.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vertegenwoordiger voor de jeugd.

Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het bewaken van de koers en ontwikkeling van onze trainingsgroep.
Onze voorzitter is Vincent de Graaf. Vincent is te bereiken via contactformulier en 06-46352794.

 

 

 

 

 Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de officiele stukken (zoals statuten, vergaderverslagen en -agenda’s) en onze ledenadministratie.
Ook is hij direct aanspreekpunt voor de SurvivalBond Nederland.
Onze secretaris is Henk-Jan Schuver. Henk-Jan is te bereiken via contactformulier en 06-15661773.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiele gezondheid van onze trainingsgroep.
Hij beheert onze kas en bewaakt onze uitgaven.
Onze penningmeester is Rene Feil. Rene is te bereiken via contactformulier en 030-6995141.


Trainers

Onze hoofdtrainer voor de volwassenen is Peter Pentenga.Hij is al vanaf het begin onze trainer.
Ook is hij de creatief bedenker van onze trainingsschema’s.
Mocht Peter afwezig zijn, dan neemt Vincent de rol van trainer over.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 01-02-2022