Timo heeft onze trainingsmaatjes tijdens de Mudmasters op de foto gezet.