Er is vanuit het bestuur besloten om vanaf 1-1-2018 het lidmaatschap te verhogen met jaarlijks 10,- euro. Dit geldt voor volwassenen en jeugd.
Dit zal automatisch worden verhoogd.

Verder heeft Vincent een up-to-date verenigingsplan geschreven. Deze is te vinden op https://survivalgroepfitzeist.nl/verenigingsplan-en-reglement/
Hierin wordt de huidige situatie maar ook de ambities van de vereniging toegelicht.
Heb je vragen, mail deze dan aan Vincent de Graaf