Om de stroom aan (spam)mailtjes te stoppen hebben we gisteren met een meetwiel exact bepaald wat de lengte van het inlooprondje rondom de atletiekbaan is. Ook hebben we de 500 meter van Alex (dat is over het terras van de kantine) opgemeten en het buitenrandje van baan 6 (hierĀ is Micha in zijn eerste berekeningen van uit gegaan).

Om de betrokkenheid wat te vergroten hebben we voordat we gingen meten een aantal gokjes genoteerd. Mark van Zeijl zat het dichtst bij de waarheid met zijn schatting van 470 meter voor het inlooprondje. Het rondje langs de kantine was dan door Alex op 500 meter gezet, de andere schattingen lagen daar nog weer ver boven. Het blijkt duidelijk minder dan 500 meter te zijn!

Wat is het nu geworden:

– inlooprondje: 463 meter
– langs de kantine: 487 meter
– buitenrandje baan 6: 444,75 meter.