BESTUUR, TRAINERS & COMMISSIES

Onze survivalgroep is een georganiseerde trainingsgroep!
Dit betekend een bestuur, erkende trainers en commissies. Deze worden hieronder toegelicht.


Bestuur
Ons bestuur is verantwoordelijk voor de koers van de trainingsgroep. Zij neemt beslissingen over ontwikkelingen, activiteiten, sponsoring, contributie, etc. Hierbij wordt natuurlijk altijd samengewerkt met de diverse commissies en de trainers.
De bestuursleden zijn allen lid van de vereniging en hebben veel ervaring met de survivalsport.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vertegenwoordiger voor de jeugd.

Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het bewaken van de koers en ontwikkeling van onze trainingsgroep.
Onze voorzitter is Vincent de Graaf.†Vincent is te bereiken via Vincent de Graaf†en 06-46352794

 

 

 

 

 

 

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de officiele stukken (zoals statuten, vergaderverslagen en -agenda’s) en onze ledenadministratie.
Ook is hij direct aanspreekpunt voor de SurvivalBond Nederland.
Onze secretaris is per 1 Januari 2019, Henk-Jan Schuver. Te bereiken via Henk-Jan Schuver of 06-2299 8718

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiele gezondheid van onze trainingsgroep.
Hij beheert onze kas en bewaakt onze uitgaven.
Onze penningmeester is Rene Feil.†Rene is te bereiken via Rene Feil en 030-6995141

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdzaken

Ons vierde bestuurslid is Mark van Zeijl.
Hij is onze verbinding met de†jeugdafdeling.†Alle zaken die de jeugd aangaan, lopen via hem.
Onze jeugdzaken verlopen†via†Mark van Zeijl.†Mark is te bereiken via†Mark van Zeijl

 

 

 

 

 

 

 


Trainers
Onze hoofdtrainer is Peter Pentenga†.
Hij is al vanaf het begin onze trainer. Ook is†hij de creatief bedenker van onze trainingsschema’s.
Mocht†Peter afwezig zijn, dan neemt Vincent de rol van trainer over.

 

 

 

 

 

Onze trainer speciaal voor onze jeugd, is†Ries de Jongh. Ries wordt ondersteund door hulptrainers.

 

 

 

 

 

 

 


Commissies

Zonder de hulp van enkele enthousiaste leden, is het moeilijker om de leden in hun wensen tegemoet te komen. Daarom hebben wij een aantal commissies met specifieke aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden.

Activiteitencommissie
Om onze leden enthousiast te houden, bieden wij hun diverse – door ons zelf georganiseerde – activiteiten waar zij aan kunnen deelnemen. Hiervoor is geen vast programma, dus elk jaar is het aanbod weer anders.

Onze leden van de activiteitencommissie zijn:
– Alex Blankesteijn
– Niels Koning
– Guido de Jong

Heb je vragen; de activiteitencommissie is te bereiken via activiteiten

Materiaalcommissie
Onze hindernissen moeten worden onderhouden. Hiervoor is primair onze materiaalcommissie voor verantwoordelijk.
Zij houden het door de survivalbond verplichte logboek bij, zorgen voor het onderhoud, zorgen voor nieuwe hindernissen, en kopen materiaal in.

Onze leden van de materiaalcommissie zijn:
– Ries de Jongh
– Michiel Lexmond

Heb je ideeŽn of materialen, de materialencommissie is te bereiken via materiaalcommissie

Jeugdcommissie
Sinds 2010 kan ook jeugd (vanaf 8 jaar) bij ons trainen.
Alle zaken die onze jeugd aangaan, valt onder de verantwoordelijkheid van onze jeugdcommissie.

Onze leden van de jeugdcommissie zijn:
– Ries de Jongh
– Mark van Zeijl

Zie meer op website pagina Jeugd


Communicatie

Om onze leden te voorzien van allerlei nieuws over onze survivalgroep, hebben wij een nieuwsbrief.
Op de nieuwsbrief kun je je via deze link abonneren. Deze nieuwsbrief wordt beheerd door Niels Koning en Niels Geuijen en zijn te bereiken via “> deze link

Onze website wordt beheert door onze webmaster Rogier Thomas en doet dit in samenspraak met Niels Koning en Niels Geuijen.

Nieuwe ‘wedstrijdverslag’ met het liefst foto’s kunnen via > deze link worden aangeleverd en wordt dan zo spoedig mogelijk geplaatst door Niels Geuijen en/of Rogier Thomas.

Laatst bijgewerkt: 21-05-2018