Fit Survival Activiteiten

Beste leden van de Survivalgroep. Er is weer een agenda vol met survival
activiteiten waaraan je kan deelnemen.
Dit seizoen komt er een competitie met het zwaartepunt op drie
dinsdagavonden. Dit betekent dat je aan al de drie activiteiten moet
deelnemen om in aanmerking te komen voor de algemeen
klassementsprijzen. Dinsdagavond 20 maart is er voor het eerst een Avond
Club Kampioenschap Survival. Wie wordt Clubkampioen (-e)?
Dit jaar is ook nieuw, een damescompetitie. Dus dames, medoen!

Naast de competitie activiteiten op drie dinsdagavonden zijn er andere
survival activiteiten die je kan gebruiken als extra training om nog beter
beslagen op het survival ijs te komen. Kijk op de agenda Fit Survival
Activiteiten 2011 – 2012 “FSA 2011 – 2012” (dit is geen nieuwe bacterie of
virus)

Als je interesse hebt voor een of meerdere activiteiten en je wilt zeker
meedoen, geef je dan op! Dit kan bij: Alex (alexblankestijn@gmail.com) en
Timo (timo_de_boer@hotmail.com)
Houd je mail en de website https://https://www.survivalgroepfitzeist.nl goed in de gaten,
daarop verschijnen de vooraankondigingen van iedere activiteit waaraan je
kan deelnemen.

Wij van de activiteitencommissie  hopen dat je meedoet!
Tot één of meerdere activiteiten!

Alex en Timo,  Activiteitencommissie Survivalgroep Fit Zeist