VISIE

Wij zijn een door de Survival Bond Nederland (SBN) erkende wedstrijdgroep.

Wij streven ernaar om onze trainingslocatie regelmatig te vernieuwen c.q. uit te breiden.
Hierover vindt regelmatig overleg plaats met onder meer het zwembad Dijnselburg en Gemeente Zeist.

Wij streven er naar dat onze leden kiezen voor onze unieke sport eigenschappen en niet vanwege een hedendaagse obstacle- en modder hype. Verder richt onze vereniging zich op senioren en jeugdgroepen. Dit doen wij onder meer door aparte jeugdtraining op zondag en het organiseren van onze eigen SBN wedstrijd; survivalrun Zeist.

Tijdens onze trainingen staat plezier in het sporten voorop. Dit uiten wij door luchtige omgangsvormen, stellen wij géén harde verplichtingen aan leden of ouders, en verzorgen wij leuke sportieve activiteiten waaraan al onze leden mee kunnen doen.
Mede daardoor is er geen verplichting tot deelname aan de SBN survival wedstrijdcircuits, echter hopen wij wel dat onze leden zo enthousiast worden om hier aan deel te nemen!

Wij richten ons niet op speciale doelgroepen, zoals ouderen, gehandicapten, minderheden, sociaal achtergestelden, etc.
Iedereen is in principe welkom om bij ons te trainen, mits zij gezond zijn en zelfstandig kunnen trainen.

Laatst bijgewerkt: 12-05-2018