VERENIGING

Wij zijn momenteel een door de SBN erkende wedstrijdgroep. Dit willen wij de komende jaren graag blijven.

Wij streven ernaar om onze locatie, in overleg met de gemeente, uit te breiden. Hierover vinden momenteel onderhandelingen plaats met het zwembad Dijnselburg, Sport Service Zeist en wethouder Jacqueline Verbeek (VVD).

Wij willen graag leden die vanuit zichzelf kiezen voor onze sport en niet door mee te gaan in een hype. Wij zijn daarom terughoudend in het werven van nieuwe leden. Wel proberen wij de survivalsport onder de aandacht te brengen van de jeugd. Dit doen wij door het organiseren van de Fit Junior Challenge en door het geven van kennismakingstrainingen.

Tijdens onze trainingen staat plezier in het sporten voorop. Dit uiten wij door luchtige omgangsvormen, er zijn geen verplichtingen die wij opleggen aan leden of ouders van leden, en verder verzorgen wij leuke sportieve activiteiten waaraan al onze leden mee kunnen doen.
Er is actief stimulatiebeleid, om te presteren in de survival wedstrijdcircuits. Wel hopen wij dat onze leden enthousiast worden om hier aan deel te nemen.

Wij richten ons niet op speciale doelgroepen, zoals ouderen, gehandicapten, minderheden, sociaal achtergestelden, etc.
Iedereen is in principe welkom om bij ons te trainen, mits zij gezond zijn en zelfstandig kunnen trainen.

Laatst bijgewerkt: 28-09-2013