VISIE

Wij zijn een door de SBN erkende wedstrijdgroep. Dit willen wij óók graag blijven.

Wij streven ernaar om onze locatie, in overleg met de gemeente, uit te breiden.
Hierover vindt regelmatig overleg plaats met onder meer het zwembad Dijnselburg en wethouder Sander Jansen: Werk, Economie, Ruimte en Sport

Wij willen graag leden die vanuit zichzelf kiezen voor onze sport en niet vanwege een hedendaagse obstacle- en modder hype.
Daarin proberen wij de survival sport onder de aandacht te brengen vanuit onze jeugd mogelijkheden. Dit doen wij door het organiseren van de survivalrun Zeist en door het geven van kennismakingstrainingen.

Tijdens onze trainingen staat plezier in het sporten voorop. Dit uiten wij door luchtige omgangsvormen, stellen wij géén harde verplichtingen aan leden of ouders, en verzorgen wij leuke sportieve activiteiten waaraan al onze leden mee kunnen doen.
Mede daardoor is er geen verplichting tot deelname aan de SBN survival wedstrijdcircuits, echter hopen wij wel dat onze leden zo enthousiast worden om hier aan deel te nemen!

Wij richten ons niet op speciale doelgroepen, zoals ouderen, gehandicapten, minderheden, sociaal achtergestelden, etc.
Iedereen is in principe welkom om bij ons te trainen, mits zij gezond zijn en zelfstandig kunnen trainen.

Laatst bijgewerkt: 03-10-2016